PROJECT

VASCO

In opdracht van KunstWerkt ontwikkelde BOUGIE een inspiratiebundel rond grafische druktechnieken voor kinderen en jongeren. Inspirerende opdrachten dagen je uit om op een eenvoudige manier met verschillende druktechnieken te werken. Je komt meer te weten over linosnede, monotype, collografie,… We inspireerden ons voor de opdrachten op het leven van Vasco da Gama.

VASCO is verkrijgbaar bij Kunstwerkt.