PROJECT

Zit mijn jasje goed?

Zit mijn jasje goed? is een initiatief van WOCK. Auteur Daniel Billiet was de trekker van dit project over ‘beroepen’, BOUGIE zette er mee zijn schouders onder.

Zowel meisjes als jongens zitten met dromen naar de toekomst toe: ze willen allemaal dokter worden. Kapster, kinderverzorgster en kleuterleidster zijn populair bij de meisjes, de jongens kiezen voor kok, soldaat, voetballer en beroepen in de autosector. Sommige keuzes blijven nog steeds zeer traditioneel gender gebonden. Ingrid Antheunis, WOCK

Twee klassen 6de leerjaar uit twee buurtscholen (De Dialoog en ’t Klimrek) in de Bloemkenswijk werkten een half jaar intensief rond het thema “beroepen”. Dit schrijf- en leesproject voor een kwetsbare groep werd wekelijks begeleid door jeugdauteur Daniel Billiet. We kozen deze aanpak om de competenties lezen en schrijven van deze kinderen verder te ontwikkelen, middels allerlei schrijfopdrachten geaxeerd op eigen dromen en verlangens naar hun toekomst toe. Dit alles werd uiteindelijk gevisualiseerd door een heel aparte ‘jas’: beroepskledij die gaandeweg uitgroeide tot een eigen creatie, in nauwe wisselwerking met de eigen teksten. Hierbij speelden de verschillende disciplines van muzische vorming een prominente rol. Het project groeide naar een toonmoment toe, een tentoonstelling met een modeshow.

Stapsgewijs werd er naar dit toonmoment toe gewerkt. Elk nieuw aangepakt onderwerp werd in het groter geheel geplaatst. Voor kinderen die deze aanpak niet gewoon zijn, is het belangrijk om hen steeds het totale verhaal voor te houden. Zij verliezen anders snel de motivatie om door te zetten. Constant en systematisch motiveren en positieve feedback geven is essentieel voor de aanpak van doelgroepleerlingen die een projectmatige aanpak van werken niet gewoon zijn.

Tijdens de creatieve ateliers werden de kinderen voortdurend voor keuzes gesteld: keuze van materiaal, keuze uit meerdere mogelijkheden voor de verwerking van de schoenen en het kostuum, keuze door beperking van materiaal of eigen kunde. Ook kozen ze zelf zinnen en teksten voor op de T-shirts en voor in de tentoonstelling.

In de werking werd aangestuurd op samenwerking met buurtactoren zoals het Museum Dr. Guislain en het Buurtcentrum Bloemekenswijk. Bovendien worden de buurtbewoners nauw betrokken bij het project door een oproep te lanceren om in de klas over hun beroep te vertellen, door huis- en bedrijfsbezoeken bij buurtbewoners te organiseren en door een vertelnamiddag in te richten met senioren die over hun beroepsverleden vertellen.