PROJECT

De Bende van Burger Boef

De Bende van Burger Boef
De Bende van Burger Boef
De Bende van Burger Boef
De Bende van Burger Boef
De Bende van Burger Boef
De Bende van Burger Boef
De Bende van Burger Boef
De Bende van Burger Boef
De Bende van Burger Boef
De Bende van Burger Boef
De Bende van Burger Boef
De Bende van Burger Boef
De Bende van Burger Boef
De Bende van Burger Boef
De Bende van Burger Boef
De Bende van Burger Boef
De Bende van Burger Boef
De Bende van Burger Boef
De Bende van Burger Boef
De Bende van Burger Boef
De Bende van Burger Boef
De Bende van Burger Boef
De Bende van Burger Boef
De Bende van Burger Boef
De Bende van Burger Boef
De Bende van Burger Boef
De Bende van Burger Boef
De Bende van Burger Boef

De Bende van Burger Boef is een vernieuwende methodiek om met kinderen te werken rond gevarieerde en gezonde voeding. Het project slaat bruggen tussen de beleidsdomeinen welzijn en gezondheid, cultuur en onderwijs. Burger Boef richt zich in het bijzonder op kansengroepen en poogt op een laagdrempelige en niet belerende manier kinderen in verschillende contexten (school, gezin, jeugdwerking, buurtwerking) warm te maken om gevarieerder te eten.

In 2012 startte het pilootproject Burger Boef in basisschool Het Klimrek in de Gentse Bloemekenswijk. De kinderen werden uitgedaagd om toe te treden tot De bende van Burger Boef. Hiervoor moesten ze allerlei ‘proeven’ afleggen: opdrachten met de leerkracht in de klas en opdrachten tijdens de workshopmomenten, begeleid door de gezanten van Burger Boef. De uitdagingen zijn een combinatie van een creatief-muzische insteek en een culturele uitwisseling van gewoonten, tradities, geschiedenis,…

Gezien het succes bij de kinderen werd besloten om verder te gaan met het project. De uitdagingen werden gegroepeerd in een gebruiksvriendelijke kalender. Na het verschijnen van de kalender werd hiermee vanaf 2014 volop aan de slag gegaan met de pilooteditie in de Bloemekenswijk te Gent. Dit zowel in de scholen als met vrijetijdspartners. Ondertussen heeft Burger Boef zijn eigen tuin die in samenwerking met vzw Jong (Gentse jeugdwerking) heerlijke groenten voortbrengt!

Volg Boef en zijn Bende via Facebook.

 

 

 
Ingrid Antheunis (WOCK/PBD Stad Gent) over de samenwerking met BOUGIE:

Een inspirerende samenwerking die altijd vertrekt vanuit een gezamenlijke verwondering, gesitueerd binnen een maatschappelijk engagement en een sociale betrokkenheid. Vaak resulteert dit in een zoektocht of onderzoek met grote verankering in de artistieke wereld, in de actualiteit, of net in het verleden, en in verschillende culturen. De uiteindelijke uitdaging ligt in het vertalen naar de eigenheid en de leefwereld van kinderen. De projecten die we in samenwerking met BOUGIE realiseren, getuigen steeds van een groot wederzijds respect en vertrouwen, van open, zotte geesten en van het loslaten van het gekende.